Serveis - COMPTABLES ASSOCIATS 2008, S.L.

Posem a la seva disposició el nostre equip de treball: Economistes, Empresistes i Comptables.
Economistes, Empresistes i Comptables.
Vaya al Contenido


SERVEIS

En general, qualsevol servei relacionat amb aquestes àrees:
Assessoria Comptable

Assessoria Fiscal

Assessoria LaboralAssessoria Mercantil

Àrea Comptable:

Planificació, posada en marxa i confecció de la comptabilitat a la mida de la seva empresa.

Organització, seguiment i revisió comptable periòdica.

Assessorament tècnic i personalitzat en l'àrea comptable.

Anàlisi d'amortitzacions i provisions.

Conciliacions Bancàries.

Elaboració de Balanços de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, Sumes i Saldos, Estats de Canvi del Patrimoni Net, Estats de Fluxos d'Efectiu, Memòries, etc.

Posada al dia de la comptabilitat de l'empresa.

Comptabilitat de societats i financera.

Obertura y tancament de l'exercici comptable.

Confecció i tramitació del dipòsit de comptes anuals.

Legalització dels llibres de comptabilitat.

Comptabilitat analítica i comptabilitat de costos.

Anàlisi dels estats financers.Àrea Fiscal i Tributària:

Assessorament general en matèria fiscal i tributària, amb informació puntual de tots els canvis normatius que puguin afectar als nostres clients.

Elaboració i tramitació de declaracions i autoliquidacions de tots els tributs e impostos: Societats, I.G.I., I.R.P.F., I.R.N.R., Patrimoni, IVA, etc.

Assistència i representació davant d’inspecció de tributs, amb impugnació d'actes.


Àrea Laboral:

Assessorament laboral

Gestió laboral, contractes, altes i baixes dels treballadors, confecció de nòmines, cotitzacions a la C.A.S.S., liquidacions i quitances, etc.


Àrea Mercantil:

Constitució de societats: tramitació davant del Registre Mercantil, redacció dels estatuts socials, tramitació davant l' Agència Tributària y Seguretat Social,  etc.

Modificacions d'estatuts socials, ampliació i reducció de capital, nomenaments i cessaments d'òrgans d'administració, dissolució, liquidació, etc.Avinguda Del Fener, 11
Edifici ELAND-UNIÓ
AD500  Andorra la vella
(Principat d'Andorra)
Regreso al contenido